Logg Inn

Sjekkliste for kunden

 

Som medlem av Flysikkerhetsforum for operatører av innlandshelikoptre (FsF), vil Midtnorsk Helikopterservice AS sette fokus på planleggingen av oppdragene vi gjør for våre kunder. Nedenfor er det avbildet et skjema som tar for seg sjekkpunkter for planleggingen av oppdraget, og som skal sikre at ingen punkter er utelatt.

 

For å gjennomføre oppdrag på en effektiv måte, samtidig som å ivareta sikkerheten vil vi anbefale alle våre kunder å skrive ut dette skjemaet og gå over listen over ting som bør være på plass før et oppdrag påbegynnes. Listen er blitt opprettet i et samarbeid med Flysikkerhetsforum for operatører av innlandshelikoptre (FsF), og er beregnet til å bli utfylt i samarbeid mellom pilot og kunde før oppdraget påbegynner.

Et oppdrag som er nøye planlagt både fra kundens og operatørens side, vil med dette føre til økt effektivitet, og redusert kostnad.

 

Skjemaet kan lastes ned her

 

/** * */