Logg Inn

Om Oss

Helikopterselskap med 14 års operativ erfaring - Alle oppdragstyper

Midtnorsk Helikopterservice startet sin operative virksomhet i 2002 som ansvarlig selskap. I 2006 ble selskapet omorganisert til aksjeselskap  med familien Lyng som sentrale aktører og aksjonærer. Gjennom flere år med økende oppdragsmengde har vi opparbeidet god kompetanse og et meget bredt erfaringsnivå blant de ansatte.

Vi opererer i dag en flåte på fem helikoptre, hvorav to stk Eurocopter AS350, og tre stk Robinson R44. Våre piloter har god erfaring i operative tjenester med disse typene helikoptre i norske forhold.

Midtnorsk Helikopterservice AS er lokalisert med hovedbase og hangar på Slottelid i Verdal. Nord-Trøndelag  Basen og landingsplassen har teknisk og operativ godkjennelse fra Luftfartstilsynet. Vårt operative arbeidsområde går langt uten for disse grenser fra Jotunheimen i Sør til Bodø i Nord.

Midtnorsk Helikopterservice opererer i dag innenfor de følgende områdene:

  • Foto / Filming
  • Transport og last
  • Taxi
  • Sightseeing og rundflygninger
  • Linjeinspeksjon
  • Reklame og bannerslep
  • Reindriving

Midtnorsk Helikopterservice har også bistått både Politiet og Norges Røde Kors i søk etter savnede.

/** * */